گروه بندی مسابقات

گروه بندی مسابقات (1)

گروه بندی اولین جشنواره ورزش های فکری دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان به شرح زیر می باشد.