مرحله 1 از 5

همکاری با ما
 1. نام*
  *
 2. نام خانوادگی*
  *
 3. نام پدر
  *
 4. تاریخ تولد*
  / /
 5. جنسیت*
  *
 6. تلفن ثابت
  *
 7. تلفن همراه*
  *
 8. استان*
 9. شهر*
  *
 10. نشانی*
  *
 11. پست الکترونیکی*
  *
 12.  
 1. مدرک تحصیلات*
  *
 2. رشته تحصیلی*
  *
 3. محل اخذ مدرک*
  *
 4.  
 1. آشنایی به زبان انگلیسی*
  *
 2. آشنایی به زبان‌های خارجی دیگر*
  *
 3. آشنایی به نرم‌افزار Word*
  *
 4. آشنایی به نرم‌افزار Excel*
  *
 5. آشنایی به نرم‌افزار های گرافیکی*
  *
 6. آشنایی به نرم‌افزار های انیمیشن*
  *
 7. نتیجه‌ی گذراندن دوره‌های بازاریابی*
  *
 8. نتیجه‌ی گذراندن دوره‌های فروش*
  *
 9. نتیجه‌ی گذراندن دوره‌های روابط عمومی*
  *
 10. نتیجه‌ی گذراندن دوره‌های IT*
  *
 11. نتیجه‌ی گذراندن دوره‌های حوزه‌ی کودک*
  *
 12. توانایی در معرفی کالا*
  *
 13. توانایی در مدیریت زمان*
  *
 14. توانایی در به سر انجام رساندن پروژه‌ها*
  *
 15. توانایی در مدیریت پروژه*
  *
 16. توانایی در حوزه‌ی اجرا*
  *
 17.  
 1. فعالیت در مهد کودک‌ها*
  *
 2. فعالیت در مدارس ابتدایی*
  *
 3. فعالیت در مدارس راهنمایی*
  *
 4. فعالیت در مدارس دبیرستانی*
  *
 5. فعالیت در حوزه‌ی مشاوره(تحصیلی، غیر تحصیلی)*
  *
 6. فعالیت در حوزه‌های پژوهشی*
  *
 7. فعالیت در حوزه‌های تولید کالا*
  *
 8. فعالیت در حوزه‌ی مدیریت اجرایی*
  *
 9. فعالیت در معرفی و تبلیغ کالا*
  *
 10.  
 1. با توجه به تحصیلات، مهارت‌ها و سوابق در کدام بخش مایل به همکاری هستید؟


  *
 2. توضیحات
  *
 3. نحوه آشنایی با ما*

  *